TK SC Ostrava

Akademie

Je určena pro všechny věkové a výkonnostní kategorie. Většina účastníků jsou děti a mládež, kterým je přizpůsobena organizace výuky. Ve všech programech upřednostňujeme výuku v menších skupinách.

Organizace tenisového roku

   
Zimní cyklus        říjen - duben   
Letní cyklus     květen - září
Letní kempy červenec - srpen

Tenisové programy a jejich cena

mini a baby tenis 1 x týdně  letní paušální cena   700,-Kč / měsíc
mini a baby tenis 2 x týdně  letní paušální cena 1300,-Kč/měsíc
příprava mladých tenistů  cena se skládá : CD + CT / PH            

Vysvětlivky:      CD

CT

PH

HP

 cena dvorce dle ceníku (bez HP)

 cena trenéra : 350 až 500,- Kč/ hod

 počet hráčů na dvorci

 hráčský poplatek 4500,-Kč

Individuální a skupinová fyzická příprava + poradenská služba při výběru tenisového vybavení.

Pravidla a podmínky pro mini a baby tenis TK SC Ostrava

Mini a Baby tenis je určen pro hráče od 4 do 9 let, kteří začínají s tenisem. Cílem je připravit děti pro vstup do závodního tenisu v oblasti techniky, taktiky a fyzické připravenosti, na turnaje jednotlivců a soutěže družstev v kategorii babytenis, nebo jen tak pro radost.

Děti mají tréninky 1x nebo 2x týdně ve skupinkách s možností zapůjčení rakety zdarma.

Dále dle domluvy nabízíme individuální tréninky.

Ceník platný od 1.5.2022 do 15.10.2022

Trénink 1x týdně                700,-Kč / měsíc (paušál)

Trénink 2x týdně                1 300,-Kč/ měsíc (paušál)

Individuální trénink           cena dvorce dle ceníku ( pokud nemá hráč zaplacené hráčské poplatky )+ cena trenéra při jednom hráči 350,-Kč/ hod, při dvou hráčích 190,-Kč/hod/hráč,    při třech hráčích 140,-Kč/hod/hráč, při čtyřech hráčích 110,-Kč/hod/hráč.

U individuálního tréninku se výsledná cena dělí počtem hráčů.

 

Pravidla pro omlouvání !!!!! platí pouze omluvenky přes náš systém http://www.scostrava.iseasy.cz/

Rodič může do 25 dne v měsíci, omluvit dítě na celý další měsíc. Při splnění této podmínky mu následující měsíc nebude fakturován.

Rodič může omlouvat své dítě v běžném měsíci, ale paušál mu bude účtován v celé výši. Omluvenka slouží pouze k evidenci, ke které může být přihlédnuto ze strany klubu a případně může být hráči nabídnuta náhrada.

Pokud nastane situace, kdy hráč v průběhu měsíce dlouhodobě onemocní, nebo má úraz, řeší tuto situaci „Trenérská rada TK SC Ostrava“ individuálně s rodiči.

Platby

TK SC Ostrava používá pro evidenci a fakturaci excelentní on-line program.

Každý hráč má svou hráčskou kartu, která umožňuje detailní sledování budoucích i proběhlých tréninků, omluvenkový systém včetně evidence, automatické vyúčtování.

Faktura přijde rodiči do emailu i s vygenerovaným QR kódem pro jednoduchost a správnost platby. Nutno dodržovat správný „variabilní symbol“ , pro párování plateb s bankou.

Rodič je v našem systému v pozici „rodič - administrátor hráče“ a má přiřazeného svého hráče, což mu umožňuje plně sledovat docházku, evidenci a fakturace.

Rodič může taktéž editovat údaje o sobě i o přiděleném hráči.

https://scostrava.iseasy.cz/prihlaseni

 

 

Pravidla a podmínky pro hráče TK SC Ostrava

Ceník je platný od 1.5.2022 do 15.10.2022

Hráči TK        cena dvorce dle ceníku ( pokud nemá hráč zaplacené hráčské poplatky ) + cena trenéra při jednom hráči 350,-Kč/ hod, při dvou hráčích 190,-Kč/hod/hráč, při třech  hráčích 140,-Kč/hod/hráč, při čtyřech hráčích 110,-Kč/hod/hráč.

Výsledná cena se dělí počtem hráčů.

 

Pravidla pro omlouvání !!!!! platí pouze omluvenky přes náš systém http://www.scostrava.iseasy.cz/

Hráč může do 25 dne v měsíci se omluvit na celý další měsíc. Při splnění této podmínky mu následující měsíc nebude fakturován.

Hráč se musí omlouvat i v běžném měsíci, ale do tří omluvenek v daném měsíci se mu i tak započítává poměrná část těchto jeho tréninků. Na tyto tréninky si může sjednat náhradu, kterou odsouhlasí trenér přidělený této hodině v plánu. Omluvenka slouží pouze k evidenci, ke které může být přihlédnuto ze strany klubu a případně může být hráči nabídnuta náhrada. Nad tři omluvenky v daném měsíci přizpůsobí trenér tréninkový plán.

Pokud hráči ve své hráčské kartě dopíšou své tréninkové možnosti, bude do budoucna náš systém schopen nabízet náhrady a dorovnávat omluvené hodiny.

Pokud nastane situace, kdy hráč v průběhu měsíce dlouhodobě onemocní, nebo má úraz, řeší tuto situaci „Trenérská rada TK SC Ostrava“ individuálně.

Platby

TK SC Ostrava používá pro evidenci a fakturaci excelentní on-line program.

Každý hráč má svou hráčskou kartu, která umožňuje detailní sledování budoucích i proběhlých tréninků, omluvenkový systém včetně evidence, automatické vyúčtování.

Faktura přijde hráči / rodiči do emailu i s vygenerovaným QR kódem pro jednoduchost a správnost platby. Nutno dodržovat správný „variabilní symbol“, pro párování plateb s bankou.

Hráč / Rodič je v našem systému a má možnost plně sledovat docházku, evidenci, omluvenky, tréninkové možnosti a fakturace. ( do budoucna i tréninkový deník hráče )

Hráč / Rodič může taktéž editovat údaje o hráči.

https://scostrava.iseasy.cz/prihlaseni

Fotogalerie

TK SC Ostrava
frame-scrollup