Klub - historie, Správní rada

Historie

Tenisový oddíl TK SC OSTRAVA,z.s.je pokračovatelem slavného ostravského tenisového klubu,působícího již přes 90 let.


Ve dvacátých letech minulého století byl v Ostravě – Přívoze založen Lawn tennis club (LTC) Ostrava. V období mezi válkami byl mezi prvními,kteří šířili tenisovou hru.V třicátých letech se již stěhoval na pozemek u Komenského sadů,kde sídlí do dnešních dnů.V období po 2.světové válce stále stejný oddíl měnil nejen název,ale i majitele.Pro pamětníky je možno uvést posloupnost jednotlivých názvů: TJ Tatran Ostrava,TJ NHKG Ostrava,Tenisový klub NH-TRANS Ostrava,TK SC OSTRAVA. V průběhu let v oddíle vyrostlo a působilo mnoho tenistů a tenistek,kteří nejen v republice,ale i ve světě dosáhli významných úspěchů.Byli to mezi jinými tito trenéři a hráči:Jan Smolinský,Jan Svoboda,Jiří Lendl,Jiří Parma,Jiří Mařík,Pavel Brejcha,Olga Lendlová,Jan Kukal,Alena Palmeová.Nejvyšších tenisových met získal Ivan Lendl,který od prvních tenisových úderů až po reprezentaci vyrůstal na oddílových kurtech.


V Ostravě i dnes se hraje tenis na dobré úrovni.Oddíl TK SC Ostrava,z. s. vytváří silné tenisové týmy,má vždy minimálně dvě družstva ve všech věkových kategoriích.Oddíl připravuje hráče A týmů do nejvyšších soutěží řízených Oblastním a Českým tenisovým svazem.

Správní rada

Řízení tenisového dění jak na závodní,tak rekreační úrovni se věnuje Správní rada. Oddíl využívá areál akciové společnosti SC OSTRAVA,a.s.u Komenského sadů.Závodní tenis by se bez pomoci majoritního majitele společnosti Ing.Pavla Horáka nemohl takto rozvíjet a dalším pomocníkem v kategorii mládežnického tenisu je Magistrát města Ostravy,který aktivně podporuje rozvoj mladých talentů.Dále v návaznosti na práci oddílu s tenisovou mládeží výrazně pomáhají Český tenisový svaz a Moravskoslezský kraj.

 

frame-scrollup